Zayıflayan Avro AB İhracatları İçin İyiye İşaret

steelSteelOrbis 2015 Bahar Konferansı & 72. IREPAS Toplantısı 44 çelik üreticisinden 100 temsilci,  hammadde tedarikçilerinden ise 40 temsilci dahil olmak üzere çelik sektörü tedarik zincirinin farklı noktalarından 300’den fazla katılımcıyla 22 -24 Mart tarihleri arasında Paris’te gerçekleşti.

Katılımcılar arasındaki hammadde tedarikçileri, çelik üreticileri ve tüccarlar komiteler oluşturarak çelik piyasasını değerlendirdi ve bu değerlendirmelerin sonuçlarını açıkladı.

Hammadde tedarikçileri komitesi: Hurda toplayıcıları sürdürülebilir bir piyasa için birleşebilir

SteelOrbis 2015 Bahar Konferansı & 72. IREPAS Toplantısı’nda konuşan hammadde tedarikçileri komitesi başkanı Stena Metal’den Jens Björkman, geçtiğimiz IREPAS toplantısından bu yana hurda arzının Türkiye’nin yanında Basra Körfezi ve Hint yarımadası gibi başka bölgelerde de talep bulduğunu ifade etti.

Björkman, hurda tedarik zincirinin tesis ve madenlerden hurda toplayıcılarına kadar yaşanan kapasite fazlası nedeniyle zarar gördüğünü açıkladı. Kar sağlamayan hurda tesislerinin kapanması gerekeceğini belirten Björkman, sürdürülebilir bir gelecek için hurda toplayıcılarının birleşmeye gidebileceklerini ifade etti.

Björkman hurda toplamayı etkileyen sert kış koşullarıyla birlikte ABD’de yerli hurda tedarikinde ve talepte zorluklar yaşandığının altını çizdi. Bununla birlikte hurda fiyatlarındaki gerileme de toplama faaliyetlerindeki %15’lik düşüşte rol oynadı. Ayrıca ABD’deki hurda talebinin doğal gaz ve petrol sektörlerinde çeliğe olan talebin düşmesinden de etkilendiğini sözlerine ekledi.

Komite başkanı, AB’de hurda talebinin azaldığını ancak zayıflayan avronun sektöre yönelik bir çeşit koruma sağlamasıyla son aylarda nispeten iyi seviyelerde olduğunu ifade etti. Avrupa Komisyonu’nun hurda ihracatına yönelik kısıtlamalarına ilişkin konuşan Björkman, “bu konu hiçbir zaman tartışmanın ötesine geçmiyor” derken, bugüne kadar hurda ihracatını kısıtlayan bir engel olmadığını ve bundan sonra olmasının da beklenmediğinin altını çizdi.

Başlıca demir cevheri üreticilerinin bir tekel oluşturup oluşturmayacağı sorusunu yanıtlayan Björkman, bu madencilerin sadece marjlarını artırmaya çalıştıklarını ifade ederek, üretimi durduran küçük madencilerin sayısı artana kadar sektörde bir süre daha yüksek demir cevheri arzının görülmeye devam edeceğini belirtti.

Editörler için not: Çelik hurdası, elektrik ark ocaklı çelik üretiminde hammadde olarak kullanılmaktadır. Çelik üretiminin yaklaşık %70’ini elektrik ark ocaklı tesislerde gerçekleştiren Türkiye, dünyada en fazla çelik hurdası ithal eden ülkedir.

Çelik üreticileri komitesi: Üreticiler kar marjlarını korurken yeni fırsatlar bulmalı

SteelOrbis 2015 Bahar Konferansı & 72. IREPAS Toplantısı’nın son oturumunda konuşan çelik üreticileri komitesi başkanı İspanyol çelik üreticisi Celsa’nın uluslararası satış müdürü ve IREPAS başkanı Kim Marti, piyasalardaki büyümenin, Çin ihracatının piyasalara baskı uygulamayı sürdüreceği düşüncesinin ve büyük üreticilerin üretimlerini piyasa koşullarına göre düzenlemelerinin çelik üreticileri için üç önemli faktör olduğunu açıkladı.

Marti, çelik üreticilerinin yeni fırsatlar bulmak zorunda olduğunu, bunu yaparken de üretimlerini duruma göre ayarlayarak marjlarını korumaları gerektiğini ifade etti. AB ekonomisinin bu yıl %1,5 büyümesinin tahmin edildiğini ve müşterilerin finansal açıdan iyi durumda olduğunu söyleyen Marti, böylelikle ticaret yapmanın daha da mümkün hale geldiğini belirtti. IREPAS başkanı, Türkiye’nin Çin ile zorlu bir rekabet içinde olduğunu ve siyasi huzursuzluk nedeniyle İran ve Suriye gibi komşu ülkelerden gelen talebin düşük olduğunu, Türk çelik ihracatçılarının da Afrika ve Güney Amerika gibi alternatif pazarlar bulduğunu açıkladı.

Rublenin düşmesiyle ihracat piyasalarına yoğunlaşan Rusya’da iç piyasa talebinin %10 düşmesinin beklendiğini aktaran komite başkanı, Ukrayna’da ise siyasi karışıklıktan etkilenen tesislerin toparlanma göstermeye başladığını ve ülkenin kütük ihracatının aylık 100.000 mt seviyesinde olduğunu söyledi. Körfez ülkelerine yönelik tahminleri de katılımcılarla paylaşan Marti, Katar’da devam eden projelere bağlı olarak talepte %7 artış öngörüldüğünü, Expo 2020 için hazırlıklara başlayan BAE’de talebin güçlü seyretmeye devam edeceğini ifade etti. Kim Marti, petrol fiyatları düşmeye devam ederse çelik üreticilerinin üretimlerinde bazı düzenlemelere gitmesi gerekeceğini ancak bu durumun çok çarpıcı etkilerinin olmayacağını belirtti.

Güney Amerika’ya bakıldığında, Marti, Brezilya’nın siyasi belirsizlik nedeniyle biraz zorluk yaşadığını, bölgedeki diğer ülkelerin ise daha iyi durumda olduğunu ifade etti. Kim Marti, Filipinler’in gayrisafi yurt içi hasılasında %7 artış beklendiğini, inşaat sektörünün de büyüdüğünü belirtti. Filipinler’in aylık 150.000 mt kütük ihtiyacının olduğunu belirten Marti, devreye girecek yeni üretim kapasiteleriyle ülkenin ihtiyacını kendi karşılayabilecek duruma geleceğini sözlerine ekledi.