Çelik Boru Sektörünün 2014 Yılı İhracatı 2 Milyon Tona Yaklaştı  

cebidTürk çelik boru sektörü, ekonomik ve siyasal dengelerin çok hassas olduğu 2014 yılını hedefleri doğrultusunda kapadı. Sektör, önemli ihracat pazarlarında yaşanan sıcak siyasi gelişmeler ve iç karışıklıklara rağmen yıllık yaklaşık 4 milyon ton üretim seviyesini korumayı başardı.

Türkiye’nin 2014 yılındaki çelik boru ihracatı ise geçtiğimiz yıla oranla miktar bazında yüzde 4,9 artışla 1,95 milyon ton, değer bazında ise yüzde 0,71 azalışla 1,62 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yılın ikinci yarısında ihracatta yaşanan olumsuzluklardan sonra Aralık ayı ihracatındaki yüzde 28’lik artış sektöre 2015 için umut verdi.

Çelik Boru İmalatçıları Derneği (ÇEBİD) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye 2014 yılında bir önceki yıla göre miktar bazında yüzde 4,9 artışla 1,95 milyon tonluk, değer bazında ise yüzde 0,71 azalışla 1,62 milyar dolarlık çelik boru ihracatı gerçekleştirdi.

En büyük pazar konumundaki Irak’ta yaşanan sıcak gelişmeler sektörün ihracatını olumsuz etkilese de, Irak 2014 yılında en çok çelik boru ihraç edilen ülke oldu. Türk çelik boru sektörünün 2014 yılında Irak’tan sonra en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkeler sırasıyla ABD, İngiltere, Romanya ve İsrail oldu.

ÇEBİD’in 2014 yılı verilerine göre; Irak’a yüzde 20 azalışla 348 bin ton, ABD’ye yüzde 17 artışla 331 bin ton, İngiltere’ye yüzde 45 artışla 240 bin ton, Romanya’ya yüzde 27,5 artışla 128 bin ton ve İsrail’e yüzde 125 artışla 87 bin tonluk çelik boru ihracatı gerçekleştirildi.

2014 yılının son ayında ihracat atağına geçen Türk çelik boru sektörünün Aralık ayı ihracatı geçtiğimiz yılın aynı ayına oranla miktar bazında yüzde 27,84 artışla 206 bin 221 ton, değer bazında ise yüzde 25,54 artışla 170 milyon 653 bin dolar oldu.

2014 yılını sektör açısından değerlendiren Çelik Boru İmalatçıları Derneği Genel Sekreteri Mehmet Zeren, “Son dönemlerde karşılaştığımız tüm sıkıntılara rağmen çelik boru sektörü olarak yılı hedeflerimiz doğrultusunda kapadık. Bir yandan yıllık yaklaşık 4 milyon ton üretim seviyemizi korumayı başarırken diğer yandan 2 milyon tona yakın bir ihracat gerçekleştirdik. Bugün Avrupa’nın en büyük dünyanın ise beşinci büyük çelik boru üreticisi ülkesiyiz. Toplam üretimimizin yaklaşık yüzde 45’ini ise ihraç ediyoruz. Bu ihracat miktarıyla da dünyada dördüncü sırada yer alıyoruz” dedi.

2015 yılı için en büyük temennilerinin ekonomik ve siyasal dengesizliklerin ortadan kalkması olduğunu belirten Mehmet Zeren, “Türkiye’nin sahip olduğu coğrafi konumun getirdiği lojistik ve stratejik avantajları iyi değerlendirmeliyiz. Kalifiye iş gücü, katma değeri yüksek ürünlerin üretimine odaklanma ve ihracat kültürünün sektörde yerleşmiş olması gibi faktörlere bağlı olarak önümüzdeki yıl da üretim ve ihracattaki büyümemizi sürdüreceğimizi öngörüyoruz. Bu doğrultuda 2015 yılında 4,5 milyon tonluk üretime ve 2 milyon tonun üzerinde ihracata ulaşmayı hedefliyoruz. Ancak sektörümüzün hammadde temininde yaşadığı sorunların çözülmemesi durumunda 2023 yılı için belirlenen 7,9 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşılması zor görünüyor. Bunun için çelik boru sektörünün hammadde olarak kullandığı yassı çelik ürünlerine uygulanmakta olan gümrük vergilerinin kaldırılması, dünya piyasa fiyatlarından hammadde teminine imkân sağlanması gerekiyor” diyerek açıklamalarını bitirdi.